FS Logo

[ Logga in ]

Antal arkiv i databasen är nu 52010 varav 0 nya den senaste månaden!

Arkiv

Sökformulär
  • Hjälp Visa avancerad sök

Arkivregister Stockholms Län har fått en ny adress. Du når databasen på https://asl.fslarkiv.se

2023-12-27/FSL

 

Här kan du söka information i arkiv med anknytning till Stockholms län. Endast arkiv som lämnats in till någon arkivinstitution redovisas. Hittills har ett 70-tal arkiv, museer, bibliotek och hembygdsföreningar bidragit med uppgifter till databasen.

Arbetet med ASL startade 1985 som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stadsarkiv och ett flertal andra institutioner: Riks- och Krigsarkiven, Företagsminnen, Landstingsarkivet och Norrtälje stadsarkiv och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 2003 övertogs ansvaret av Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL).

Så här söker du

Enkel sökning - fritextsökning

Sökapplikationen söker igenom de flesta fälten i databasen för att matcha det sökord som skrivits in. Denna sökning ger ofta många svar. Exempelvis alla arkivbildare (myndigheter, föreningar, företag, personarkiv etc) som har en verksamhet förknippad med "barn".

Avancerad sökning

Här kan du kombinera flera olika fält i databasen för att få ett exaktare svar. Exempelvis arkivbildare inom verksamhetsområdet "barn" inom kommunal sektor (kategori), där det ingår protokoll (handlingsslag) och där arkivbildaren varit verksam under tiden 1863-1951.

Tips!

Börja gärna med en fritextsökning i det enkla formuläret och gå vidare till det avancerade för att snäva in sökningen och få ett exaktare svar.

Observera

Du får endast träff på de arkivbildare där arkivförvararen fyllt i de uppgifter du söker på! Om denne inte fyllt i tidsuppgifterna så får du inte träff på en sådan arkivbildare även om den innehåller information rörande det sökbegrepp du är intresserad av.