FS Logo

[ Logga in ]

Institutioner

Namn Hemsida
Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA)
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek www.arbark.se
Arkitekturmuseets arkiv
Bernadottes familjearkiv
Boo hembygdsförening
Botkyrka kommunarkiv http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/offentligahandlingarochprotokoll/kommunarkivet
Centrum för Näringslivshistoria
Danderyds Föreningsarkiv Danderyds föreningsarkiv
Danderyds kommunarkiv
Dansmuseets arkiv
Drottningholms teatermuseums arkiv
Ekerö kommunarkiv
Fisksätra lokalhistoriska arkiv
Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn www.sodertalje.se
Gröndalsarkivet
Hallwylska museet
Haningearkivet
Huddinge kommunarkiv
Husby-Långhundra hembygdsförening
Järfälla Kommunarkiv https://jkn.kulturhotell.se
Järfälla kommuns bildarkiv
Järna hembygdsförening
Krigsarkivet
Kungliga biblioteket
Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv
Lidingö Stadsarkiv www.lidingo.se
Medicinhistoriska museet (Stockholm)
Musikmuseet
Måleriyrkets museum https://malerimuseum.nu
Mälaröarnas folkrörelsearkiv
Nacka kommunarkiv
Nacka Lokalhistoriska Arkiv
Nordiska museets arkiv
Norrtälje Stadsarkiv http://www.norrtalje.se/info/se-och-gora/norrtalje-stadsarkiv/
Nynäshamns Bild-och folkrörelsearkiv http://bibliotek.nynashamn.se/web/arena/bildarkivet
Nynäshamns kommuns centralarkiv
Postmuseums arkiv
Riddarhusets arkiv
Riksarkivet
Rinkebyarkivet
Salems kommuns centralarkiv
Saltsjöbadens hembygdsförening
Samfundet Djursholms Forntid och Framtid
Sigtuna Föreningsarkiv
Sigtuna Kommunarkiv http://www.sigtuna.se
Sigtuna skolarkiv https://sigtuna.se
Siv och Carl Malmstens Minne
Sjöfartsmuseet Väddö
Sjöhistoriska museet
Skandias koncernarkiv, Norrköping
Sollentuna Kommunarkiv
Solna stadsarkiv
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet
Stockholms borgargille
Stockholms läns landsting, Landstingsarkivet
Stockholms stadsarkiv
Stockholms stadsmuseum
Stora Kopparbergs Bergslags AB:s centralarkiv
Sundbybergs kommunarkiv
Sundbybergs museum och arkiv http://www.museet.se
Svenska Baptistsamfundets arkiv www.baptist.se
Sveriges Radio AB, Dokumentarkivet
Södertälje stadsarkiv www.sodertalje.se
Tekniska museets arkiv
Telemuseums arkiv
Tjänstemannarörelsens arkiv och museum, TAM
Tyresö kommunarkiv www.tyreso.se
Täby kommunarkiv www.taby.se
Upplands Väsby hembygdsförening
Upplands Väsby kommunarkiv http://www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/arkiv-kommunens-historia/kommunala-och-enskilda-arkiv.html
Upplands-Bro arbetarekommun
Upplands-Bro Arkivförening www.hembygd.se/upplands-bro
Upplands-Bro Kommunarkiv www.upplands-bro.se
Uppsala stadsarkiv
Vallentuna Folkrörelsearkiv
Vallentuna kommunarkiv
Vaxholms Stadsarkiv https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/kommun-och-politik/stadsarkivet.html
Värmdö kommunarkiv
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
Österåkers Kommuns Centralarkiv http://www.osteraker.se/Resource.phx/plaza/publica/omkommunen/kommunarkiv/index.htx?aps=omkommunen
Östhammars kommuns centralarkiv