FS Logo

[ Logga in ]

Riksarkivet

Riksarkivet

Kod

Adress

RIKSARKIVET
inst kod: RA

Postadress: Box 12541, 102 29 Stockholm
Besöksadress: Fyrverkarbacken 13-17

Telefon: 08 - 737 63 50
Fax: 08 - 737 64 74
E-post: riksarkivet@riksarkivet.ra.se
Hemsida: www.ra.se

Öppettider: Forskarexpeditionen, måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00
Forskarplatser: 56

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter, med rötter i medeltiden och 1500-talet. Arbetsområdet begränsades från början till det kungliga kansliet men från 1800-talets slut fick Riksarkivet även befattning med arkivbildningen hos andra centrala och lokala myndigheter. Ett självständigt ämbetsverk blev det först 1878. Handlingarna i Riksarkivet Marieberg härrör från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid. Tyngdpunkten ligger dock på äldre tiders handlingar. Av de enskilda arkiven förvaras främst person- och gårdsarkiv i Marieberg.

Källa: Riksarkivets hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad