FS Logo

[ Logga in ]

Riksarkivet

Riksarkivet

Kod

Adress

RIKSARKIVET
inst kod: RA

Marieberg
Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm

Arninge/Täby
Mätslingan 17, Täby

Postadress: Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby


Telefon: 010-476 70 00
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se


Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter, med rötter i medeltiden och 1500-talet. Arbetsområdet begränsades från början till det kungliga kansliet men från 1800-talets slut fick Riksarkivet även befattning med arkivbildningen hos andra centrala och lokala myndigheter. Ett självständigt ämbetsverk blev det först 1878. Handlingarna i Riksarkivet Marieberg härrör från den centrala statsförvaltningens äldsta tid fram till nutid. Tyngdpunkten ligger dock på äldre tiders handlingar. Av de enskilda arkiven förvaras främst person- och gårdsarkiv i Marieberg.

Källa: Riksarkivets hemsida

Hemsida

https://riksarkivet.se
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad