FS Logo

[ Logga in ]

Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum

Kod

Adress

STOCKHOLMS STADSMUSEUM
inst kod: AB174

Postadress: Box 15025, 104 65 Stockholm
Besöksadress: Ryssgården, Slussen

Telefon: 08 – 508 31 600
E-post: info@stadsmuseum.stockholm.se
Hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se

Öppettider: tisdag-onsdag 12.00-16.00, torsdag 12.00-19.00,söndag 12.00-16.00 särskilda sommartider

Arkivsamlingarna – inklusive bildarkivet – grundlades 1933 genom överföring från Stadens Arkiv och Bibliotek på Riddarholmen och har sedan vuxit i omfång. Stockholms stadsmuseum medverkar i stadens fysiska planering, företar byggnadsantikvariska och arkeologiska undersökningar, vårdar fasta fornlämningar, bedriver utställnings- och undervisningsverksamhet, forskarservice och bildbyråverksamhet, fotoproduktion och fotokonservering samt bevarar föremål, bilder och arkivalier. Stadsmuseets främsta uppgift är att fungera som kulturell minnesbank ifråga om Stockholm och dess historia.

Till samlingen hör 100 000-tals fotografier (i negativ och positiv) och ca 20 000 konstbilder, likaså folklivsuppteckningar, förordningar, småtryck, affischer, pressklipp, kartor, ritningar, byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter, nöjeslivsmaterial samt porträttarkiv.

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad