FS Logo

[ Logga in ]

Telemuseums arkiv

Telemuseums arkiv

Kod

Adress

TELEMUSEUMS ARKIV
inst kod: AB084

Postadress: Box 27842, 115 93 Stockholm
Besöksadress: Museivägen 7

Telemuseums samlingar ingår numera i Tekniska museets arkiv. För sökande i gamla telfonkataloger hänvisas till Kungliga Biblioteket

Arkivet innehåller bland annat: schemor och ritningar, skrivelser och kontrakt, handlingar och efterlämnade papper, tidningsurklipp från 1880 och framåt, produktkataloger från L.M. Ericsson, telegram, verksamhetsberättelser från Telegrafverket, statistik mellan 1911 och 1987 samt alla årgångar av Rikstelefonkatalogen.Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad