FS Logo

[ Logga in ]

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria

Kod

Adress

CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA
f.d Föreningen Stockholms Företagsminnen
inst kod: AB013

Kontaktperson: Alexander Husebye 08-634 99 14

Postadress: Grindstuvägen 48-50, 167 33 Bromma
Besöksadress: Grindstuvägen 48-50, entréplanet

Telefon: 08–634 99 00 (vxl), 08–634 99 16 (forskarservice)
Fax: 08 – 634 99 35
E-post:info@naringslivshistoria.se
Hemsida:www.foretagsminnen.se

Öppettider: måndag-fredag 09.00-16.00
Forskarplatser: finns

Föreningen Stockholms Företagsminnen bildades 1974 på initiativ av Stockholms Stad och näringslivet. Medlemmar är idag ett hundratal små och stora företag, branschorganisationer och enskilda med intresse för verksamheten.

Föreningen har idag ca 23 000 hyllmeter historiskt material. Dessutom finns ca 1 miljon fotografier, 500 000 ritningar samt ett omfattande reklammaterial från näringslivets verksamhet i Stockholms län. I arkivet finns handlingar från 1700-talet och framåt, med tyngdpunkt på 1800-talets slut och 1900-talets början. Det finns även ett referensbibliotek innehållande litteratur med anknytning till näringslivet, företagsmonografier mm.

Företagsminnen förvarar även arkivmaterial från lokala konsumtionsföreningar över hela landet, deponerat av Kooperativa Förbundet.

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad