FS Logo

[ Logga in ]

Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv

Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv

Kod

Adress

KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIENS ARKIV, Centrum för vetenskapshistoria
inst kod: KVA

Postadress: Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm
Besöksadress: Lilla Frescativägen 4 A

Telefon: 08 - 673 95 00
Fax: 08 - 673 95 98
E-post: centrum@cfvh.kva.se
Hemsida: www.center.kva.se

Öppettider: Efter överenskommelse


Centrum för vetenskapshistoria inrättades 1988 som ett forskningsinstitut inom Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm och har som uppgift att bedriva vetenskapshistorisk forskning samt aktivera och främja sådan forskning i Sverige och utlandet. Utgångspunkten är Vetenskapsakademiens egna unika samlingar som speglar Sveriges insats som forskningsnation från 1700-talet till våra dagar.

Akademiens arkiv är enskilt men hålls öppet för forskning och informationssökning kring de historiska frågor om vetenskap och samhälle som arkivmaterialet belyser.

Arkivet innehåller förutom otryckt skriftligt material även en bild- och fotosamling, samt Akademiens museisamling med framförallt äldre vetenskapliga instrument och apparater men också konst, medaljer och möbler. Vissa material kräver personlig ansökan om tillstånd före ev. studier.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad