FS Logo

[ Logga in ]

Medicinhistoriska museet (Stockholm)

Medicinhistoriska museet (Stockholm)

Kod

Adress

MEDICINHISTORISKA MUSEET
inst kod: AB046

Postadress: Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm
Besöksadress: Eugenia T-3, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Telefon: 08 – 545 451 50
Fax: 08 – 545 451 69
E-post: medhm@medhm.se
Hemsida: www.medhm.se

Medicinhistoriska museets bildarkiv omfattar filmer, diabilder, fotografier och konstverk med anknytning till såväl svensk som internationell medicinhistoria, men med tyngdpunkt på svensk medicinhistoria.

Museet lånar ut bilder till föredrag och publicering mot ersättning enligt Svenska museiföreningens normer.

Museets avser att efterhand digitalisera bildarkivet för att göra det tillgängligt via Internet.

Museet har även ett arkiv för skriftliga handlingar. Detta är emellertid för närvarande endast i mycket begränsad omfattning ordnat och sökbart.

Källa: Medicinhistortiska museets hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad