FS Logo

[ Logga in ]

Södertälje stadsarkiv

Södertälje stadsarkiv

Kod

Adress

SÖDERTÄLJE STADSARKIV
inst kod: AB040

Kontaktperson: Daniel Åstrand
Postadress: 151 89 Södertälje
Besöksadress: Mariekällskolan, Mariekällgatan 3
Telefon: 08- 5230 2304.e-post: Daniel.astrand@sodertalje.se

Öppettider: besök bokas per telefon Forskarplatser: 3

Arkivet ger service åt kommunens olika organ, liksom till allmänheten. Arkivet förvarar kommunens och upphörda kommuners handlingar från i huvudsak mitten av förra århundradet till våra dagar. Det förvarar och vårdar även handlingar som deponerats av Föreningen Folkrörelsearkiv i Södertälje. Denna tillkom i slutet av 1970-talet. Häri ingår arbetarrörelsens arkiv och arkivalier från många olika föreningar i kommunen. Antal hyllmeter: kommunen 4 500, folkrörelsearkivet 300.

Hemsida

www.sodertalje.se
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad