FS Logo

[ Logga in ]

Stockholms stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv

Kod

Adress

STOCKHOLMS STADSARKIV
inst kod: SSA


Postadress: Box 22063, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsklippan 6

Telefon: 08-508 283 00
Fax: 08-508 283 01

Hemsida: www.ssa.stockholm.se

Öppettider: måndag-fredag 9.00-16.00.

Forskarplatser: 40 + 46 platser för läsning av teknisk media

Stockholms stadsarkiv är på regeringens och Riksarkivets uppdrag arkivmyndighet, landsarkiv, för Stockholms län. Här förvaras därför arkiv efter regionala statliga myndigheter, t.ex. domstolsarkiv, fängelsearkiv, polis- och tullarkiv från Stockholms län. I Stadsarkivet finns även ett stort antal enskilda arkiv. Här återfinns t.ex. frikyrkoarkiv, arkiv tillhörande nykterhetsorganisationer, idrottsföreningar men även enskilda personer eller släkter. Stadsarkivets verksamhet kan också beskrivas som 65 000 hyllmeter handlingar, mer än 3 miljoner poster i databaser samt 13 000 forskarbesök under ett år.

Källa: Stockholms stadsarkivs hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad