FS Logo

[ Logga in ]

Krigsarkivet

Krigsarkivet

Kod

Adress

KRIGSARKIVET
inst kod: KRA

Postadress: Krigsarkivet, 115 88 Stockholm
Besöksadress: Banérgatan 64

Telefon: 08 - 782 41 00
Fax: 08 - 782 69 76
E-post: krigsarkivet@krigsarkivet.ra.se
Hemsida: www.ra.se

Öppettider: sep-apr: måndag-fredag 09.00 - 16.30, lördag 09.00 - 16.00,
maj-aug: måndag-fredag 09.00 - 16.00, lördag 09.00 - 16.00, lördagar stängt i juli
Forskarexpeditionen är stängd för ombyggnad 14/8-23/10 2006
Forskarplatser: 18

Krigsarkivet räknar sitt ursprung från det kart- och ritningsarkiv som år 1805 infördes inom Fältmätningskåren/Topografiska kåren. År 1943 blev Krigsarkivet arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet. Krigsarkivet är sedan 1995 en enhet inom Riksarkivet.

Det finns arkivbestånd efter ca 2 500 arkivbildare på Krigsarkivet. Arkivmaterialet var år 2002: 67 000 hyllmeter handlingar, 800 000 kartor och ritningar, 600 000 fotografier.

Källa: Krigsarkivets hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad