FS Logo

[ Logga in ]

Nordiska museets arkiv

Nordiska museets arkiv

Kod

Adress

NORDISKA MUSEETS ARKIV
inst kod: NM

Besöksadress: Linnégatan 89 C, Stockholm

Telefon: 08 - 519 545 55
Fax: 08 - 519 561 01
E-post: arkivet@nordiskamuseet.se
Hemsida: www.nordm.se/arkiv/arkiv.html

Öppettider: tisdag-fredag 10.00-16.00, torsdag 10.00-19.00 (gäller endast sep-maj)
Forskarplatser: ca 10

I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen, självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Här finns Sveriges största kulturhistoriska fotosamling, från 1840-talets daguerreotypier till aktuella reportagebilder och här finns uppmätningar av byar, gårdar, städer och herrgårdar. I Folkminnessamlingen finns folkdiktning och uppteckningar om folktro, folkmedicin, lekar, seder och bruk.

Källa: Nordiska museets arkivs hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad