FS Logo

[ Logga in ]

Tekniska museets arkiv

Tekniska museets arkiv

Kod

Adress

TEKNISKA MUSEETS ARKIV
inst kod: AB016

Postadress: Box 27842, 115 93 Stockholm
Besöksadress: Museivägen 7, Stockholm

Telefon: 08 – 450 56 00
Fax: 08 – 450 56 01
E-post: arkivet@tekniskamuseet.se
Hemsida: www.tekniska.museet.se

Öppettider: tisdag-torsdag 13.00-16.00, onsdag 13.00-20.00 (sep-maj)

Tekniska Museet, (grundat 1924 av Ingenjörsvetenskapsakademien), Svenska Teknologföreningen (numera Sveriges Civilingenjörsförbund), Sveriges Industriförbund och Svenska Uppfinnareföreningen, utgör en självständig stiftelse.

Museets uppgift är att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta samt med nyförvärv berika museets samlingar i syfte att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin, även som att hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. Museet skall jämväl inom sitt ämnesområde såväl bedriva och främja vetenskaplig forskning som utöva undervisnings- och upplysningsverksamhet.

Arkivet omfattar 1000 hyllmeter, 250 000 kartor och ritningar. Det finns även bild- och negativarkiv samt filmarkiv. Teknik- och industrihistoriska arkivet består av dokumentation över svenska industriföretag, omfattande fotografier, arbetsbeskrivningar, uppmätningsritningar, konstruktionsritningar, föremålsbeskrivningar, reklamtryck. Här finns också 312 enskilda arkiv, bestående av personarkiv och mindre företagsarkiv inom museets verksamhetsområde. Här finns också Tekniska Museets ämbetsarkiv.

Publikationer: Årsboken Daedalus; rapportserie; utställningskataloger.
Litteratur: Sandqvist, I-B: Tekniska museets arkiv, i Daedalus 1974 s. 67.

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad