FS Logo

[ Logga in ]

Uppsala stadsarkiv

Uppsala stadsarkiv

Kod

Adress

UPPSALA STADSARKIV
inst kod: C005

Postadress: Box 216, 751 04 Uppsala
Besöksadress: S:t Olofsgatan 15

Telefon: 018 - 727 11 70
Fax: 018 - 727 11 84
E-post: stadsarkivet@ksk.uppsala.se
Hemsida: www.uppsala.se/stadsarkivet

Öppettider: måndag 13.00-16.00, tisdag-torsdag 10.00-12.00 och 13.00-16.00, fredag 9.00-12.00. Sommartid måndag-fredag 10.00-12.00
Forskarplatser: 16

Stadsarkivet är kommunen Uppsalas centralarkiv och är slutarkiv för kommunens arkivhandlingar och utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens förvaltningar.

I Stadsarkivet finns kommunala handlingar från verksamheter inom de delar av Uppsala län som sedan 1970-talets början tillhör Uppsala kommun, d.v.s. Uppsala stad, 49 landskommuner och den nya kommunen Uppsala.

I stadsarkivet förvaras även enskilda arkiv, bl.a. sådana som speglar näringslivet i kommunen. Stadsarkivet tar även hand om arkiv och samlingar från privatpersoner som är eller har varit aktiva inom kommunens område.

Källa: Uppsala stadsarkivs hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad