FS Logo

[ Logga in ]

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Kod

Adress

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK, ARBARK
inst kod: ARAB
Post- och besöksadress: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2,141 49 HUDDINGE

Telefon: (+46)08 - 412 3929

E-post: info@arbark.se
Hemsida: www.arbark.se
https://www.arbark.se/sv/arkivkatalog/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Arkiven dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv. Biblioteket är centralt vetenskapligt specialbibliotek och en välkänd och uppskattad länk i det svenska biblioteksväsendets kedja med sin inriktning på litteratur om arbetarrörelsen. Litteraturbeståndet speglar den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibioteks hemsida

Hemsida

www.arbark.se
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad