FS Logo

[ Logga in ]

Botkyrka kommunarkiv

Botkyrka kommunarkiv

Kod

Adress

BOTKYRKA KOMMUNARKIV
inst kod: AB001

Kontaktperson: Kommunarkivarien

Postadress: 147 85 Tumba
Besöksadress: Munkhättevägen 45, Tumba

Telefon: 073 - 421 87 52
Fax: 08 - 530 614 30
E-post: kommunarkivet@botkyrka.se


Efter överenskommelse med kommunarkivarien
Forskarplatser: 2

Funktionen Arkiv/Dokumenthantering svarar för samordningen av arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i kommunen samt är slutarkiv för dess handlingar. Arkivet fungerar också som folkrörelsearkiv för föreningslivet i Botkyrka kommun och, i någon mån, Salems kommun.

Förutom de kommunala myndigheternas arkiv (194) finns 93 föreningsarkiv. Antalet företagsarkiv, gårdsarkiv och personarkiv uppgår till 53. Det finns också 11 kommittéarkiv. Kommunen har även ett bildarkiv samt ett mindre referensbibliotek innehållande förvaltningshistorik, släkt- och lokalhistorisk forskning m.m.

Hemsida

https://www.botkyrka.se/kommun--politik/offentliga-handlingar-och-protokoll/kommunarkivet.html
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad