FS Logo

[ Logga in ]

Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA)

Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA)

Kod

Adress

ANTIKVARISKA-TOPOGRAFISKA ARKIVET
inst kod: ATA

Kontaktperson: Frågor i första hand till ATA:s expedotion

Postadress: Box 5405,114 84 Stockholm
Besöksadress: Östra Stallet,Storgatan 41

Telefon: 08 - 519 180 50, direkt expeditionen
E-post: ata@raa.se
Hemsida: www.raa.se

Öppettider: måndag-fredag 12.00-16.00
Telefontid: Tisdag-fredag 10.00-12.00

Forskarplatser: ett 20-tal

ATA är centralarkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Myndigheten består av ämbetet, som är central myndighet för kulturminnesvården i riket, Statens historiska museum, Kungl. Myntkabinettet, Medelhavsmuseet, en teknisk institution samt Vitterhetsakademiens bibliotek.

I ATA finns dels ämbetsarkivet från Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer och dess föregångar (inkl. Vitterhetsakademien t o m 1975), dels c:a 200 enskilda arkiv och samlingar. De viktigaste serierna i ämbetsarkivet består av topografiskt ordnade dossierer (landskap, stad/socken) över riket med tillhörande serier av fotografier och ritningar.

De enskilda arkivet och samlingarna härstammar oftast från personer som varit verksamma inom något av de områden som myndigheten haft befattning med.

ATA förvarar också mikrofilm över arkiv och samlingar i andra institutioner, bl.a. Nils Månsson Mandelgrens samling i folklivsarkivet hos etnologiska institutionen vid Lunds universitet.

Källa: Svensk arkivguide (red. Thomas Aurelius, Institutet för ortshistoria) Uppsala 1996


Hemsida

www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/sok-i-samlingarna/sok-i-arkiven/
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad