FS Logo

[ Logga in ]

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

Kod

Adress

KUNGLIGA BIBLIOTEKET, handskriftsenheten
inst kod: KB1

Postadress: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-709 30 00
E-post: info@kb.se
Hemsidan: www.kb.se

Forskarplatser: finns i specialläsesalen

Kungl. biblioteket - KB - ansvarar som nationalbibliotek för att allt svenskt tryck bevaras för framtiden. Enligt lag ska landets tryckerier/kopieringsföretag och i vissa fall utgivare, leverera det som framställs till KB.

KB har också stora, äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter främst från svenska, litterära och kulturhistoriska personer, kartor och bilder.

Handskrifter beställes i specialläsesalen eller via Internet, och de läses i specialläsesalen.

Källa: Kungliga bibliotekets hemsida

Hemsida

https://arken.kb.se/
Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad