FS Logo

[ Logga in ]

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

Kod

Adress

KUNGLIGA BIBLIOTEKET, handskriftsenheten
inst kod: KB1

Postadress: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården

Telefon: 08 - 463 43 21, 08 - 463 44 30
Fax: 08 - 463 40 04
E-post: handskriftsenheten@kb.se
Hemsidan: www.kb.se

Öppettider: måndag-torsdag 09.00-20.00, fredag 09.00-19.00, lördag 10.00-17.00
Forskarplatser: finns i specialläsesalen

Kungl. biblioteket - KB - ansvarar som nationalbibliotek för att allt svenskt tryck bevaras för framtiden. Enligt lag ska landets tryckerier/kopieringsföretag och i vissa fall utgivare, leverera det som framställs till KB.

KB har också stora, äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter främst från svenska, litterära och kulturhistoriska personer, kartor och bilder.

Handskrifter beställes i specialläsesalen eller via Internet, och de läses i specialläsesalen.

Källa: Kungliga bibliotekets hemsida

Hemsida

Sökformulär
  • Hjälp
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad
Arkiv Id Arkiv Kategori Start Slut Storlek Skapad Uppdaterad